do kasy suma: 0,00 zł
close
wyszukiwarka zaawansowana
Polityka prywatności

Currenda szanuje prywatność użytkowników serwisu sklep.currenda.pl (dalej jako „Sklep”). Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, w jaki sposób są przetwarzane jego dane osobowe. Z tego względu zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane osobowe dotyczące osób odwiedzających nasz serwis.

I. DEFINICJE 

 1. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep
 2. Sklep - serwis internetowy prowadzony pod adresem www.sklep.currenda.pl
 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Currenda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot, tel. 58 550 38 75 (dalej jako: „Currenda” albo "Administrator"). Kontakt z Administratorem możliwy jest na pisemnie na adres korespondencyjny lub elektronicznie na adres sekretariat@currenda.pl

III. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@currenda.pl i adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Currenda sp. z o.o., ul. Niepodległości 703A 81-853 Sopot. 

IV. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Currenda otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, w tym w szczególności w związku z rejestracją konta dostępu czy składaniem zamówień. Dodatkowo, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji "poleć znajomemu", pozyskujemy dane od osób trzecich, które zdecydowały się polecić nasz produkt swoim znajomym.  W związku z korzystaniem ze Sklepu zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także o aktywności osób odwiedzających Sklep. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych zostały opisane poniżej.

V. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

Currenda przetwarza informacje o osobach odwiedzających Sklep gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii w zakresie obejmującym adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu i adres przekierowania. Zebrane w ten sposób dane są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności strony oraz w celach statystycznych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. 

REJESTRACJA W SKLEPIE

Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie są proszone o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Dane są przetwarzane w celu: 

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych niezbędnych do jego realizacji. Currenda przetwarza dane osobowe w celu: 

 • realizacji złożonego zamówienia na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • kontaktu z Użytkownikiem w związku ze złożonym zamówieniem na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zapewnieniu sprawnej komunikacji, 
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

MARKETING 

Currenda może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą. 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook oraz LinkedIn). Dane są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o działalności i aktywności podejmowanej przez Administratora oraz promowaniu jego produktów, usług oraz organizowanych wydarzeń oraz w celu kontaktu i interakcji z Użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu oraz zapewnieniu interakcji z Użytkownikami. 

W takiej sytuacji współadministratorem danych są odpowiednio: 

 • Facebook Ireland Limited LTD;
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company;

Administrator przetwarza jedynie oznaczone przez Użytkownika jako publicznie dostępne dane osobowe. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook lub LinkedIn i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Currenda może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom, z których wsparcia korzysta przy prowadzeniu Sklepu i w świadczeniu usług, w tym:

 • bankom i dostawcom usług płatniczych wykorzystywanych w Sklepie, 
 • operatorom pocztowym, kurierom i podmiotom oferującym system automatycznych skrzynek pocztowych do nadawania i odbierania przesyłek, 
 • podmiotom zapewniającym narzędzie do automatyzacji masowej wysyłki wiadomości, 
 • zewnętrznym kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym, 
 • podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, 
 • Google Inc. w zakresie usługi Google Analytics. 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Do analizy serwisu korzystamy z usługi Google Analytics dostarczanej przez firmę Google Inc. Sklep korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”, co oznacza, że adresy IP są przetwarzane po skróceniu w taki sposób, by ograniczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Dane zebrane przez pliki cookies przekazywane są do USA na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane kontaktując się z Administratorem. 

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych jest ustalany w oparciu o istniejący cel przetwarzania. W związku z powyższym:

 • okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania,
 • jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • jeżeli podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej obowiązywania i upływu okresu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, wówczas dane są przetwarzane do momentu jej wycofania lub ustania celu przetwarzania. 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

Currenda nie wykorzystuje danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec Użytkowników. 

Co więcej, nasza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane po skróceniu w taki sposób, by zapewnić ich anonimowość i wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób.

X. UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem; 
 • prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie, Użytkownik ma możliwość, by nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony. 

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Sklep przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Currenda zdaje sobie sprawę jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Sklep nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczony. Niniejsza Polityka Prywatności nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20.01.2021.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl